Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem, či připomínkou.

Projekční činnost

Zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci ke všem typům řízení:

» PD bouracích prací
» PD k územnímu řízení
» PD ke stavebnímu řízení (stavební povolení, ohlášení stavby)
» PD k provedení stavby
» PD skutečného provedení stavby
» Pasport stavby
» Změna užívání

Pro bytovou, občanskou i průmyslovou výstavbu:

» novostavby
» rekonstrukce
» pasporty staveb

Naše dokumentace obsahuje dle vyhlášky “č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb” tyto náležitosti:

» Architektonicko – stavební řešení
» Stavebně – konstrukční řešení
» Požárně – bezpečnostní řešení
» Technika prostředí staveb – zdravotně technické instalace, vzduchotechnika a vytápění, chlazení, měření a regulace, silnoproudá elektrotechnika, elektronické komunikace
» Dokumentace technických a technologických zařízení
» Dokladová část – splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů (např. závazná stanovista dotčených orgánů, geodetický podklad, průkaz energetické náročnosti budov, …)

 

Inženýrská činnost

 

V rámci našich služeb kompletně zajistíme stavební povolení/ohlášení stavby včetně všech předcházejících činností.

Např. vynětí pozemku z půdního fondu, zajištění územního souhlasu, vyjádření všech dotčených orgánů, atp.

Konzultační činnost

Rádi Vám se vším poradíme, např.:

» výběrem vhodných materiálů
» dispozičním řešením
» barevným provedením
» technickým a technologickým řešením